اگهی روز استخدامی جدید ترین استخدامی های روز http://agahinew.ir 2019-07-19T17:58:31+01:00 text/html 2018-09-15T11:04:37+01:00 agahinew.ir سینا ریگی دانلود نمونه سوالات استخدام بانک کار آفرین + دانلود رایگان http://agahinew.ir/post/42 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">دانلود نمونه سوالات استخدام بانک کار آفرین + دانلود رایگان – نام محصول:&nbsp;نمونه سوالات آزمون های استخدامی بانک کار آفرین برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک کنید – مواد امتحانی موجود در این بسته: ۲۰۰...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-15T11:03:35+01:00 agahinew.ir سینا ریگی دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام http://agahinew.ir/post/40 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام &nbsp; جزئیات پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام : مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۷ گزینه ای (کاملا مخالفم،۱؛...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-15T11:01:08+01:00 agahinew.ir سینا ریگی دانلود نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/38 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش – رشته:&nbsp;هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری – تاریخ آزمون : دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-15T10:57:48+01:00 agahinew.ir سینا ریگی دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان http://agahinew.ir/post/36 نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان نام محصول: نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید موارد موجود در این بسته: یک فایل ۹۱... <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:27:15+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران + دانلود رایگان نمونه http://agahinew.ir/post/35 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران + دانلود رایگان نمونه این بسته حاوی نمونه سوالات پیشنهادی&nbsp; جهت آمادگی بیشتر داوطلبان در آزمون های استخدامی&nbsp;بانک رفاه کارگران می باشد که توسط گروه نویسندگان تهیه و ثبت گردیده است....</span><div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">&nbsp;</span> </div> text/html 2018-09-14T04:26:19+01:00 agahinew.ir سینا ریگی سوالات آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/34 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">سوالات آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش ———— – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – ۳&nbsp;دفترچه سوال عمومی (۶۰ سوال سال ۸۴ / ۶۰ سوال سال ۸۶ /...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:25:19+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/33 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز نقشه کشی معماری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ –...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:24:20+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/32 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز ساختمان – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:22:37+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/31 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز زراعی و باغی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ –...&nbsp;</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:21:32+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/30 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز ساخت و تولید – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ –...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:20:16+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/29 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز الکترونیک – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۵ سوال...&nbsp;</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:18:38+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/28 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز حسابداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:17:00+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/27 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;هنر آموز کامپیوتر – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:15:40+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/26 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;آموزگار دوره ابتدایی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۶۰ سوال...</span> <div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-14T04:14:09+01:00 agahinew.ir سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش http://agahinew.ir/post/25 <span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;">نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ———– – رشته:&nbsp;دبیر ورزش – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ&nbsp;۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۶۰ سوال اختصاصی (فاقد...</span><div><span style="color: rgb(99, 101, 106); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8337154368/Untitled%D8%AA%D8%AA%D8%AA%D8%AA.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div>