اگهی روز استخدامی جدید ترین استخدامی های روز tag:http://agahinew.ir 2019-07-19T17:05:48+01:00 mihanblog.com دانلود نمونه سوالات استخدام بانک کار آفرین + دانلود رایگان 2018-09-15T11:04:37+01:00 2018-09-15T11:04:37+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/42 سینا ریگی دانلود نمونه سوالات استخدام بانک کار آفرین + دانلود رایگان – نام محصول: نمونه سوالات آزمون های استخدامی بانک کار آفرین برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک کنید – مواد امتحانی موجود در این بسته: ۲۰۰... دانلود نمونه سوالات استخدام بانک کار آفرین + دانلود رایگان – نام محصول: نمونه سوالات آزمون های استخدامی بانک کار آفرین برای دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک کنید – مواد امتحانی موجود در این بسته: ۲۰۰...]]>
دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام 2018-09-15T11:03:35+01:00 2018-09-15T11:03:35+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/40 سینا ریگی دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام   جزئیات پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام : مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۷ گزینه ای (کاملا مخالفم،۱؛... دانلود پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام   جزئیات پرسشنامه انگیزش شغلی از دیدگاه کارکنان – هاکمن و اولدهام : مقیاس پرسشنامه این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت ۷ گزینه ای (کاملا مخالفم،۱؛...]]>
دانلود نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش 2018-09-15T11:01:08+01:00 2018-09-15T11:01:08+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/38 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری – تاریخ آزمون : دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی... نمونه سوالات استخدامی هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری آموزش و پرورش – رشته: هنر آموز صنایع فلزی و جوشکاری – تاریخ آزمون : دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی...]]>
دانلود نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان 2018-09-15T10:57:48+01:00 2018-09-15T10:57:48+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/36 سینا ریگی نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی + دانلود رایگان نام محصول: نمونه سوالات آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی جهت دانلود رایگان بخشی از محصول اینجا کلیک نمایید موارد موجود در این بسته: یک فایل ۹۱...


]]>
نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران + دانلود رایگان نمونه 2018-09-14T04:27:15+01:00 2018-09-14T04:27:15+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/35 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران + دانلود رایگان نمونه این بسته حاوی نمونه سوالات پیشنهادی  جهت آمادگی بیشتر داوطلبان در آزمون های استخدامی بانک رفاه کارگران می باشد که توسط گروه نویسندگان تهیه و ثبت گردیده است....  نمونه سوالات استخدامی بانک رفاه کارگران + دانلود رایگان نمونه این بسته حاوی نمونه سوالات پیشنهادی  جهت آمادگی بیشتر داوطلبان در آزمون های استخدامی بانک رفاه کارگران می باشد که توسط گروه نویسندگان تهیه و ثبت گردیده است....


 
]]>
سوالات آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش 2018-09-14T04:26:19+01:00 2018-09-14T04:26:19+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/34 سینا ریگی سوالات آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش ———— – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – ۳ دفترچه سوال عمومی (۶۰ سوال سال ۸۴ / ۶۰ سوال سال ۸۶ /... سوالات آزمون استخدام مربیان پیش دبستانی آموزش و پرورش ———— – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – ۳ دفترچه سوال عمومی (۶۰ سوال سال ۸۴ / ۶۰ سوال سال ۸۶ /...]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش 2018-09-14T04:25:19+01:00 2018-09-14T04:25:19+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/33 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز نقشه کشی معماری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ –... نمونه سوالات استخدامی هنر آموز نقشه کشی معماری آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز نقشه کشی معماری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ –...]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش 2018-09-14T04:24:20+01:00 2018-09-14T04:24:20+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/32 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز ساختمان – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال... نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساختمان آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز ساختمان – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال...]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش 2018-09-14T04:22:37+01:00 2018-09-14T04:22:37+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/31 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز زراعی و باغی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ –...  نمونه سوالات استخدامی هنر آموز زراعی و باغی آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز زراعی و باغی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ –... ]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش 2018-09-14T04:21:32+01:00 2018-09-14T04:21:32+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/30 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز ساخت و تولید – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ –... نمونه سوالات استخدامی هنر آموز ساخت و تولید آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز ساخت و تولید – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ –...]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش 2018-09-14T04:20:16+01:00 2018-09-14T04:20:16+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/29 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز الکترونیک – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۵ سوال...  نمونه سوالات استخدامی هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز الکترونیک – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۵ سوال... ]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش 2018-09-14T04:18:38+01:00 2018-09-14T04:18:38+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/28 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز حسابداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال... نمونه سوالات استخدامی هنر آموز حسابداری آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز حسابداری – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال...]]>
نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش 2018-09-14T04:17:00+01:00 2018-09-14T04:17:00+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/27 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز کامپیوتر – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال... نمونه سوالات استخدامی هنر آموز کامپیوتر آموزش و پرورش ———– – رشته: هنر آموز کامپیوتر – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۵۰ سوال...]]>
نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 2018-09-14T04:15:40+01:00 2018-09-14T04:15:40+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/26 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ———– – رشته: آموزگار دوره ابتدایی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۶۰ سوال... نمونه سوالات استخدامی آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش ———– – رشته: آموزگار دوره ابتدایی – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۶۰ سوال...]]>
نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش 2018-09-14T04:14:09+01:00 2018-09-14T04:14:09+01:00 tag:http://agahinew.ir/post/25 سینا ریگی نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ———– – رشته: دبیر ورزش – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۶۰ سوال اختصاصی (فاقد... نمونه سوالات استخدامی دبیر ورزش آموزش و پرورش ———– – رشته: دبیر ورزش – تاریخ آزمون: دفترچه سوالات عمومی شامل سالهای ۸۴ و ۸۶ و ۸۹ – دفترچه سوالات تخصصی تاریخ ۱۳۸۹/۳/۷ – مواد امتحانی: ۶۰ سوال اختصاصی (فاقد...]]>